+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

BĄDŹ SPOKOJNY O KSIEGOWOŚĆ

„Dopiero płacąc za błędy, uświadamiamy sobie ich cenę.”
– Sławomir Kuligowski –

PRZYJDŹ PO FACHOWĄ PORADĘ

„Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej”
– Konfucjusz –

ZMNIEJSZ OBCIĄŻENIA PODATKOWE

„Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów”
– James Newman –

BĄDŹ NA BIEŻĄCO, SPRAWDZAJ SWOJE FINANSE ONLINE

„Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.”
– Lao Tsu –

O NAS

KIM JESTEŚMY


Spec Tax Group Sp. z o.o. (STG Sp. z o.o.) zajmuje się kompleksową obsługą firm, działających na terenie całego kraju. Świadczymy usługi outsourcingu z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa.

Na bieżąco monitorujemy zmieniający się rynek oraz prawo, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo oraz dostarczać informacje o najlepszych rozwiązaniach prawno-podatkowych.

Specjalizujemy się również w tematyce związanej z zatrudnianiem pracowników. Przeprowadzamy analizy i wprowadzamy rozwiązania pozwalające zoptymalizować koszty wynagrodzeń.  Sprawiamy, że rozliczenia z pracownikami są proste i bezpieczne.

Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które pozwala zyskać czas więc obniżamy koszty związane z obsługą księgową. W ramach współpracy sprawdzamy jakie działania należy podjąć i jakie wprowadzić rozwiązania informatyczne aby zyskać czas również w Spółkach naszych Klientów.

Informacje przekazane w trakcie współpracy otaczamy szczególną ochroną i dopełniamy wszelkiej staranności w wykonywaniu naszej polityki poufności.

NASZE SPECIALIZACJE

KSIĘGOWOŚĆ

 

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń z ZUS a także prowadzenie spraw pracowniczych. Nasz wysoko wykwalifikowanych zespół zapewnia fachową i rzetelną obsługę wszystkich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Księgowość Spec Tax Group Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie: ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rejestru zakupu i sprzedaży VAT, wykazu i ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów pracowników;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US;
 • Sporządzanie deklaracji do GUS;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz;
 • Obsługa kadrowo-płacowa;
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi.

DORADZTWO PODATKOWE

 

Usługi doradztwa podatkowego oferowane przez Spec Tax Group Sp. z o.o. ukierunkowane są na wyszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań pozwalających na optymalizację obciążeń podatkowch oraz minimalizację ryzyka podatkowego.

Uważamy, że jednym z działań strategicznych w przedsiębiorstwie powinny być strategie podatkowe zmierzające do redukcji obciążeń podatkowych, wykorzystujące dopuszczalne przez prawo możliwości.

USŁUGI PRAWNE

 

Spec Tax Group Sp. z o.o. współpracuje z kancelariami prawnymi, aby zapewnić Państwu pomoc w zakresie prawa. Głównym obszarem działań jest obsługa prawna przedsiębiorców obejmująca dziedziny prawa takie jak: prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo autorskie.

 

NASZE SPECIALIZACJE


KSIĘGOWOŚĆ

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę z zakresu rachunkowości, podatków, rozliczeń z ZUS a także prowadzenie spraw pracowniczych. Nasz wysoko wykwalifikowanych zespół zapewnia fachową i rzetelną obsługę wszystkich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Księgowość Spec Tax Group Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie: ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rejestru zakupu i sprzedaży VAT, wykazu i ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów pracowników;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US;
 • Sporządzanie deklaracji do GUS;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz;
 • Obsługa kadrowo-płacowa;
 • Reprezentacja przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi.

DORADZTWO PODATKOWE

Usługi doradztwa podatkowego oferowane przez Spec Tax Group Sp. z o.o. ukierunkowane są na wyszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań pozwalających na optymalizację obciążeń podatkowch oraz minimalizację ryzyka podatkowego.

Uważamy, że jednym z działań strategicznych w przedsiębiorstwie powinny być strategie podatkowe zmierzające do redukcji obciążeń podatkowych, wykorzystujące dopuszczalne przez prawo możliwości.

USŁUGI PRAWNE

Spec Tax Group Sp. z o.o. współpracuje z kancelariami prawnymi aby zapewnić Państwu pomoc w zakresie prawa. Głównym obszarem działań jest obsługa prawna przedsiębiorców obejmująca dziedziny prawa takie jak: prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo autorskie.

 


ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Oferujemy szereg usług dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą. Do zakresu naszych usług należy pomoc w założeniu firmy od porad prawno-podatkowych po rejestracje. Wybór właściwej formy organizacyjnej, najlepszego modelu zatrudnienia i odpowiedniej formy opodatkowania jest częstym problemem na jaki trafiają osoby zakładające swoje firmy. Dlatego zespół STG Sp. z o.o. zawsze szuka optymalnych i najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów.

ZAKŁADANIE SPÓŁEK


Oferujemy szereg usług dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą. Do zakresu naszych usług należy pomoc w założeniu firmy od porad prawno-podatkowych po rejestracje. Wybór właściwej formy organizacyjnej, najlepszego modelu zatrudnienia i odpowiedniej formy opodatkowania jest częstym problemem na jaki trafiają osoby zakładające swoje firmy. Dlatego zespół STG Sp. z o.o. zawsze szuka optymalnych i najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów.

WIRTUALNE BIURO

Wirtualne biuro jest usługą dedykowaną przede wszystkim dla firm oraz organizacji pozarządowych.

Usługa wirtualnego biura dostarcza adres do rejestracji działalności gospodarczej. Dzięki temu przy niskich kosztach utrzymania zapewnia prywatność polegającą na nieujawnianiu własnego adresu zamieszkania w ogólnodostępnych bazach firm. Zakres usługi dostosowany jest do potrzeb Klientów obejmuje m.in. obsługę korespondencji pocztowej, maili, telefonów.


WIRTUALNE BIURO


Wirtualne biuro jest usługą dedykowaną przede wszystkim dla firm oraz organizacji pozarządowych.

Usługa wirtualnego biura dostarcza adres do rejestracji działalności gospodarczej. Dzięki temu przy niskich kosztach utrzymania zapewnia prywatność polegającą na nieujawnianiu własnego adresu zamieszkania w ogólnodostępnych bazach firm. Zakres usługi dostosowany jest do potrzeb Klientów obejmuje m.in. obsługę korespondencji pocztowej, maili, telefonów.


PUBLIKACJE

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP3/4512-437/16-1/EJ) w sprawie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej będącej jednym z elementów strategii marketingowej.

czytaj dalej

Koniec podatku handlowego?

19 września 2016 roku Komisja Europejska nakazała zawieszenie podatku handlowego do czasu zakończenia analizy zgodności z prawem unijnym. Rząd pracuje nad nowym projektem ustawy.

czytaj dalej

PUBLIKACJE


BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP3/4512-437/16-1/EJ) w sprawie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej będącej jednym z elementów strategii marketingowej.

czytaj dalej

Koniec podatku handlowego?

19 września 2016 roku Komisja Europejska nakazała zawieszenie podatku handlowego do czasu zakończenia analizy zgodności z prawem unijnym. Rząd pracuje nad nowym projektem ustawy.

czytaj dalej

Brak obowiązku opłacania składek ZUS od części finansowanych przez pracodawcę kart sportowych Multisport

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 maja 2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję nr 211 w sprawie braku obowiązku naliczania i odprowadzania składek ZUS od części finansowanych przez pracodawcę kart sportowych Multisport.

czytaj dalej

tel./fax 71 363 61 88
kom. 600 347 954

Spec Tax Group Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 18
50-540 Wrocław
NIP: 8992752634

Spec Tax Group Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 18
50-540 Wrocław