PUBLIKACJE

Umowy o dzieło w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca nie będzie podlegała z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom. Informację taką trzeba będzie przekazać na specjalnym formularzu RUD.

czytaj dalej

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

          Niektóre zakupy dokumentowane są paragonami z NIP nabywcy na kwotę mniejszą niż 450 zł. Paragon ten możemy uznać za fakturę uproszczoną, jednak mamy problem z oznaczeniem numeru faktury uproszczonej.

czytaj dalej

Emerytura i własna firma a składki ZUS

          Dla osób uprawnionych do emerytury prowadzenie pozarolniczej działalności nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku emerytury mundurowej brak ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat – mężczyźni i 60 lat – kobiety)...

czytaj dalej

Wydatki przedsiębiorcy na dojazdy do firmy

Przedsiębiorca w prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy, który nie jest firmowym środkiem trwałym, tylko stanowi jego prywatną własność. Samochodem tym dojeżdża również z domu do firmy i z powrotem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym...

czytaj dalej

Opłata recyklingowa za torby foliowe

Pobraną opłatę recyklingową za 2019 rok (ilość sprzedanych torebek x 20 groszy + 23% VAT) należy uiścić
do dnia 15 marca 2020 roku na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Santander Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony nowy rejestr,
tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Stanowi on system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

czytaj dalej

indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer NIP lub PESEL i płacą podatki.

czytaj dalej

Obowiązkowy split payment

Od listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie  obecnie  obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

czytaj dalej

ZUS zależny od przychodów

 Od 1 stycznia 2019 r. będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

czytaj dalej

Jak założyć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą – instrukcja

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia firmy.
Żeby ją założyć należy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokument można złożyć na cztery sposoby:

czytaj dalej

Działalność nierejestrowa

Chcąc założyć własną firmę obecnie nie trzeba już na samym początku jej rejestrować
w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Można bowiem prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

czytaj dalej