Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca nie będzie podlegała z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom. Informację taką trzeba będzie przekazać na specjalnym formularzu RUD.

Na przekazanie do ZUS informacji o zawartej umowie podmiot zatrudniający będzie miał 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Na specjalnym formularzu RUD należy oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz jego wykonawcy trzeba będzie podać informacje o zawartych umowach o dzieło, tj. datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy o dzieło oraz wskazać, co będzie przedmiotem zawarcia umowy.

Nadal nie trzeba będzie przekazywać do ZUS informacji o umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą dany podmiot pozostaje w stosunku pracy – przychód z takich umów pracodawca oskładkowuje wraz z pensją pracownika.