Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ksiąg handlowych dla klientów prowadzących swoją działalność nie tylko we Wrocławiu ale również na terenie całego kraju. Obowiązek prowadzenia ksiąg został uregulowany przez prawo i zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązek ten ciąży na spółkach z o.o, osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, których dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach.

Zgodnie z zasadą o rachunkowości, osoby, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 mln euro mogą dobrowolnie stosować zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego. Nasi pracownicy posiadają należyte doświadczenie i odpowiednią wiedzę aby prowadzić księgi handlowe w najkorzystniejszy dla klienta sposób. Przykładamy szczególną wagę do aktualizowania ich wiedzy w oparciu o nowe przepisy podatkowe, aby mieli Państwo pewność, że wszystkie działania podejmowane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, rzetelność oraz terminowość w prowadzeniu ksiąg handlowych we Wrocławiu. 

Zakres obowiązków

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne nasi pracownicy zajmą się kompleksową usługą prowadzenia ksiąg handlowych. Do ich zadań należy:

  • otwarcie ksiąg handlowych oraz stworzenie planu kont
  • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych i środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • sporządzanie bilansu na koniec roku obrotowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań na potrzeby GUS
  • archiwizowanie dowodów księgowych
  • kontrola dokumentów
  • rozliczanie transakcji
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi

Korzystając z naszych usług zapewniamy, że w Państwa imieniu dopełnimy wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem księgi handlowej we Wrocławiu oraz złożymy konieczne sprawozdania zgodne z obowiązującymi procedurami. Ważne jest, aby księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, a zapisy znajdowały się na odpowiednich kontach i były zgodne z rzeczywistością. Wybierając nasze biuro rachunkowe mają Państwo gwarancję spełnienia każdego z powyższych warunków.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie prowadzenia księgi rachunkowej we Wrocławiu zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy jasno przedstawią umowę i przybliżą warunki współpracy. Wierzymy, że skorzystanie z naszych usług przełoży się na oszczędność czasu, który musieliby Państwo poświęcić na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i pozwoli skupić się na zarządzaniu firmą oraz jej pracownikami.

prowadzenia księgi rachunkowej we Wrocławiu