Umowy o dzieło w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie przepis zobowiązujący do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło, mimo że osoba ją wykonująca nie będzie podlegała z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom. Informację taką trzeba będzie przekazać na specjalnym formularzu...

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Paragon z NIP jako faktura uproszczona Niektóre zakupy dokumentowane są paragonami z NIP nabywcy na kwotę mniejszą niż 450 zł. Paragon ten możemy uznać za fakturę uproszczoną, jednak mamy problem z oznaczeniem numeru faktury uproszczonej. Minister Finansów w piśmie z...

Emerytura i własna firma a składki ZUS

          Dla osób uprawnionych do emerytury prowadzenie pozarolniczej działalności nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W przypadku emerytury mundurowej brak ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat – mężczyźni i 60 lat – kobiety)...

Wydatki przedsiębiorcy na dojazdy do firmy

Przedsiębiorca w prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy, który nie jest firmowym środkiem trwałym, tylko stanowi jego prywatną własność. Samochodem tym dojeżdża również z domu do firmy i z powrotem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym...

Opłata recyklingowa za torby foliowe

 O P Ł A T A   R E C Y K L I N G O W A  Z A  T O R E B K I  F O L I O W E Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r. – PRZYPOMNIENIE: Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy do torby foliowej, którą  im udostępniamy, musimy : – pobierać...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony nowy rejestr, tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Stanowi on system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych...