Opłata recyklingowa za torby foliowe

 O P Ł A T A   R E C Y K L I N G O W A  Z A  T O R E B K I  F O L I O W E Obowiązki sprzedawcy od września 2019 r. – PRZYPOMNIENIE: Prowadząc sklep lub hurtownię, w której klienci pakują zakupy do torby foliowej, którą  im udostępniamy, musimy : – pobierać...