+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PUBLIKACJE

Opłata recyklingowa za torby foliowe

Pobraną opłatę recyklingową za 2019 rok (ilość sprzedanych torebek x 20 groszy + 23% VAT) należy uiścić
do dnia 15 marca 2020 roku na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Santander Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

czytaj dalej

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony nowy rejestr,
tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Stanowi on system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek.

czytaj dalej

indywidualny mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer NIP lub PESEL i płacą podatki.

czytaj dalej

Opłata recyklingowa za torby

Od 1 września br. wszystkie torby  na zakupy z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem bardzo lekkich toreb, tzw. zrywek) zostaną objęte opłatą recyklingową.

czytaj dalej

Obowiązkowy split payment

Od listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie  obecnie  obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

czytaj dalej

Nowe kasy fiskalne

Od 1 maja 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące  tzw. kas  on-line. Nowe  przepisy zakładają, że stare kasy będą stopniowo wycofywane  z rynku.

czytaj dalej

ZUS zależny od przychodów

 Od 1 stycznia 2019 r. będzie można opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

czytaj dalej

Jak założyć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą – instrukcja

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia firmy.
Żeby ją założyć należy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokument można złożyć na cztery sposoby:

czytaj dalej

Działalność nierejestrowa

Chcąc założyć własną firmę obecnie nie trzeba już na samym początku jej rejestrować
w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Można bowiem prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

czytaj dalej

Ulga na start

Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Polega ona na tym, że przez okres 6 miesięcy kalendarzowych przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu).

czytaj dalej

Split payment – podzielona płatność VAT

1 lipca 2018 r. weszła w życie regulacja podzielonej płatności VAT, czyli tzw.
split payment. Jest to kolejny pomysł Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego, który od samego początku budzi wątpliwości podatników.

czytaj dalej

MANDAT ZA SPRZEDAŻ Z POMINIĘCIEM KASY FISKALNEJ

              MANDAT ZA SPRZEDAŻ Z POMINIĘCIEM KASY FISKALNEJ

Dokonanie, wbrew ustawowemu obowiązkowi, sprzedaży z  pominięciem kasy  fiskalnej jest karalne. Wynika tak z art. 62 § 4 i 5 Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.). Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

czytaj dalej

Limit transakcji gotówkowych

                LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH W PODATKU DOCHODOWYM

Przedsiębiorcy, i to zarówno będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
jak i od osób prawnych , na podstawie przepisów ustawy – „Prawo przedsiębiorców” zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

czytaj dalej

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP3/4512-437/16-1/EJ) w sprawie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej będącej jednym z elementów strategii marketingowej.

czytaj dalej

Koniec tajemnicy bankowej?

Już od 01 stycznia 2016 każde nowe konto bankowe w państwie, które podpisało powyższe porozumienie (prawie 70 państw, w tym Polska) będzie podlegać nowej procedurze, która ma identyfikować rezydencje podatkową właściciela rachunku.

czytaj dalej

Odsetki od zaległości podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje zmiany dotyczące wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Resort planuje wprowadzić stawkę sankcyjną w wysokości 200% stawki podstawowej od zaległości w podatku VAT i akcyzowym. Zmiany tłumaczy wzrostem przestępczości podatkowej a podatki pośrednie stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Według ustawodawcy podwyższona stawka odsetek ma pełnić funkcję prewencyjną i zminimalizować nadużycia podatkowe.

czytaj dalej