+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PUBLIKACJE

BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT Z FAKTUR DOKUMENTUJĄCYCH WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP3/4512-437/16-1/EJ) w sprawie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej będącej jednym z elementów strategii marketingowej.

czytaj dalej

Koniec podatku handlowego?

19 września 2016 roku Komisja Europejska nakazała zawieszenie podatku handlowego do czasu zakończenia analizy zgodności z prawem unijnym. Rząd pracuje nad nowym projektem ustawy.

czytaj dalej

Podatek bankowy wszedł w życie

Z dniem 1.02.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 68). Nowa regulacja wprowadza dodatkowe opodatkowanie dla m.in banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ÓW i firm pożyczkowych.

czytaj dalej

Koniec tajemnicy bankowej?

Już od 01 stycznia 2016 każde nowe konto bankowe w państwie, które podpisało powyższe porozumienie (prawie 70 państw, w tym Polska) będzie podlegać nowej procedurze, która ma identyfikować rezydencje podatkową właściciela rachunku.

czytaj dalej

Coraz mniej czasu na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących już 01 marca 2015 roku mija ostateczny termin na zainstalowanie kasy fiskalnej przez część przedsiębiorców.

czytaj dalej

Odsetki od zaległości podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje zmiany dotyczące wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Resort planuje wprowadzić stawkę sankcyjną w wysokości 200% stawki podstawowej od zaległości w podatku VAT i akcyzowym. Zmiany tłumaczy wzrostem przestępczości podatkowej a podatki pośrednie stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Według ustawodawcy podwyższona stawka odsetek ma pełnić funkcję prewencyjną i zminimalizować nadużycia podatkowe.

czytaj dalej

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Ukazał się projekt ustawy z 09.07.2014 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która wyznaczyć ma granice między optymalizacją podatkową a unikaniem opodatkowania. Przyjęcie takiej klauzuli zaleca także Komisja Europejska. Jest powszechnie stosowana na świecie a Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły.

czytaj dalej

Samochód w działalności

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

czytaj dalej