+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.      Od listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym...

Nowe kasy fiskalne

N o w e  k as y  f i s k a l n e  o n – l i n e Z dniem 1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie  kas  rejestrujących. W rozporządzeniu  tym wprowadzono przepisy  rozróżniające zasady dotyczące  opisu  dokumentów  wystawianych przez...