+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

1 września 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej tzw. podatek handlowy. Pierwsza stawka podatku wynosi 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł miesięcznie. Druga stawka wynosi 1,4%  ponad kwotę 170 mln zł. Kwota wolna wynosi 17 mln zł miesięcznie.

Według Komisji „progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Polska dotychczas nie wykazała, dlaczego więksi sprzedawcy detaliczni powinni zostać objęci innym podatkiem niż mniejsze podmioty w świetle celów podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone”

19 września 2016 roku Komisja Europejska nakazała zawieszenie podatku handlowego do czasu zakończenia analizy zgodności z prawem unijnym.