+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Polega ona na tym, że przez okres 6 miesięcy kalendarzowych przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu).

Nie ma więc obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia.

Aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

  1. rozpocząć wykonywanie działalności po raz pierwszy lub po upływie 60 miesięcy
  2. nie wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy
    Zawieszenie działalności nie przerywa biegu 6 miesięcy.Po zakończeniu 6-miesięcznej ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z kolejnej preferencji (tzw. małego ZUS-u). W takim przypadku przez następne 24 miesiące kalendarzowe będzie mógł opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

    W czasie korzystania z ulgi na start obowiązkowo opłaca się za siebie składkę zdrowotną.