+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

 

                MANDAT ZA SPRZEDAŻ Z POMINIĘCIEM KASY FISKALNEJ

Dokonanie, wbrew ustawowemu obowiązkowi, sprzedaży z  pominięciem kasy  fiskalnej jest karalne. Wynika tak z art. 62 § 4 i 5 Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.). Uchybienie to może być zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną  od 700 zł do 5.040.000 zł. Mandat zaś nie może przekroczyć podwójnej minimalnej pensji (aktualnie 4.200 zł) – warunkiem zastosowania trybu mandatowego jest zgoda sprawcy na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli sprawca ma zastrzeżenia co do zasadności ukarania czy wysokości mandatu, może odmówić jego przyjęcia, a wówczas sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jest przeprowadzone postępowanie przygotowawcze, które kończy się rezygnacją z wymierzenia kary albo skierowaniem sprawy do sądu.

Mandat staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego – od tej chwili urząd skarbowy nie może zmniejszyć wymierzonej kary ani jej uchylić – zrobić to może jedynie właściwy sąd.

WNIOSEK: sprzedaż dla osoby fizycznej (bez względu na rodzaj i kwotę) obowiązkowo rejestrujemy w kasie fiskalnej, a później możemy wystawić na żądanie klienta fakturę lub rachunek.

Działanie odwrotne – wystawienie faktury i nie zarejestrowanie w kasie fiskalnej, lub zarejestrowanie w terminie późniejszym nie zwalnia z odpowiedzialności z w/w art. Kodeksu karnego skarbowego.