+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

                LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH W PODATKU DOCHODOWYM

Przedsiębiorcy, i to zarówno będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
jak i od osób prawnych , na podstawie przepisów ustawy – „Prawo przedsiębiorców” zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obowiązek ten dotyczy takich przypadków, w których stroną transakcji, z której wynika płatność , jest inny przedsiębiorca i jednocześnie jednorazowa jej wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000,- zł brutto. Przedsiębiorcy, którzy  uregulowania te naruszają, zobowiązani są do korygowania kwot rozliczanych w firmowych kosztach podatkowych – kwota ponad 15.000,- zł nie może być ujęta w kosztach działalności.