+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

Zespół STG Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (znak: IBPP3/4512-437/16-1/EJ)  w  sprawie   braku   prawa   do  odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej będącej jednym z elementów strategii marketingowej.

We wniosku Spółka wskazała jako nadawca programu radiowego i wydawca portalu w związku ze strategią marketingową spółki jako nadawcy i wydawcy odpowiedzialnego społecznie zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalność społecznie użyteczną. Działania te są jednym z elementów podejmowanej przez Spółkę strategii marketingowej gdyż mogą spowodować wzrost słuchalności programu radiowego i zainteresowania portalem  co przełoży się na przychody spółki. Spółka uzyskuje przychody między innymi ze sprzedaży czasu reklamowego radia „R.” oraz przestrzeni reklamowej w portalu.

W związku z powyższym organ uznał, że w niniejszej sprawie  nabywane towary i usługi przeznaczone na realizację działalności społecznie użytecznej nie wiążą się bezpośrednio ani pośrednio z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych podatkiem VAT w zakresie sprzedaży czasu reklamowego radia „R.” oraz przestrzeni reklamowej w portalu. Co oznacza brak prawa do odliczenia VAT od w/w wydatków.

Organ również uznał, że bez wpływu na uznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego pozostaje także argument spółki, zgodnie z którym upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawienie Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie może spowodować wzrost słuchalności radia i zainteresowania portalem internetowym. Powyższa okoliczność, tj. w szczególności wzrost słuchalności radia, zdaniem organu, także w żaden sposób nie wpływa  na prawo do odliczenia   podatku   naliczonego na fakturach  dokumentujących  wydatki  pozostające w bezpośrednim związku z działalnością społecznie użyteczną.