+48 71 363 61 88 biuro@spectax.pl

PUBLIKACJE

Odsetki od zaległości podatkowych

03.11.2014 / Jolanta Szuba

Ministerstwo Finansów planuje zmiany dotyczące wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Resort planuje wprowadzić stawkę sankcyjną w wysokości 200% stawki podstawowej od zaległości w podatku VAT i akcyzowym. Zmiany tłumaczy wzrostem przestępczości podatkowej a podatki pośrednie stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Według ustawodawcy podwyższona stawka odsetek ma pełnić funkcję prewencyjną i zminimalizować nadużycia podatkowe.

Podwyższona stawka odsetek od zaległości podatkowej w podatku VAT i akcyzowym będzie stosowana gdy organ podatkowy sam wykryje błędy i w konsekwencji zostanie zaniżona wysokość deklarowanego zobowiązania o ponad 25% kwoty należnej lub podatnik nie złoży deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Ustawodawca zamierza wprowadzić również obniżoną stawkę odsetek do 50% w przypadku gdy korekta deklaracji będzie złożona w terminie do 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.